Halkların Köprüsü Derneği’nin Bebekleri!

AMİR BEBEK
Torbalı çadırkent taramasında saptanan doğuştan kalp anomalisi olan Amir Bebek önce İzmir’de Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na yatırıldı. Anjio yapıldı. Ameliyat kararı üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na yatırıldı. Ameliyat hazırlıkları tamamlandı. Ameliyattan 1 gün önce ailenin ameliyat riskleri üzerine vazgeçmesi ile bebek taburcu oldu. Aile çadır alanına döndü. Amir’in kötüleşmesi ile 9 Mart 2015 tarihinde yeniden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na yatırıldı. Aile ameliyatı kabul etti. Bu hafta ameliyat gerçekleşecek. Halkların Köprüsü Derneği tarafından takip ediliyor.
DİLMAV BEBEK
Kongenital kalp hastalığı sebebi ile üç kardeşi ölen, Dilav bebek, Behçet Uz Çocuk Hastanesi acilinden kardiyoloji servisine tetkikleri yapılmak üzere yatırıldı. Fallot tetroloji teşhisi konulmuş hastaya anjio yapılma kararı alındı. Hastanedeki anjio cihazı bozuk olduğundan dolayı, cihaz yapılınca çağrılmak üzere evine gönderildi.
Bir iki hafta sonra pnomoniden dolayı, kalp yetmezliği atağı geçirince tekrar Behçet Uz Çocuk Hastanesi acil servisine başvuruldu ve kardiyoloji servisine yatırıldı. Enfeksiyon toparladıktan sonra yapılan anjiyosunda hastalığın geç etkilerinin ortaya çıkmadığı, aort damarı ile ilgili bir anomali daha var olduğu saptandı. Ameliyat için konsey kararı bekliyor. Halkların Köprüsü Derneği tarafından takip ediliyor.
AHMED BEBEK
Suruç çadır kentinde yaşayan ailenin altıncı çocuğu olan Ahmed bebeğe, Harran Üniversitesinde ensefalosel tanısı konuldu. Ameliyat gerektiği ve ameliyatın burada yapılamayacağı saptandı.
Ege Üniversitesi’nde ameliyat imkanı olduğu için, Ahmed Bebek sevk zincirine uyularak İzmir’e getirildi. Ege Üniversitesi Beyin Cerrahi Polikliniğinde, randevu alınarak muayene ettirildi. MR sonucu ile tekrar değerlendirildiğinde, doktoru, ameliyat olmazsa ölebileceği, ameliyat olursa sakat kalma ve % 1 de olsa ölüm riskinin olduğunu ifade etti.
Anneye tercüman aracılığı ile ayrıntılı bilgi verildi. Anne ameliyatı kabul etti. Bunun üzerine ameliyat için iki hafta sonra çağrılmak üzere Suruç’a geri gönderildi. Halkların Köprüsü Derneği tarafından takip ediliyor.

Comments are closed.