Torbalı Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü Geribildirimleri

İl Sağlık Müdürlüğü

İlgi: 14.01.2015 tarihli yazınız.

Bakanlığımızın kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda ilimizde kişiye yönelik sağlık hizmetleri Aile Hekimliği Birimleri tarafından, topluma yönelik sağlık hizmetleri ise ilçelerimizde bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sunulmakta olup, Aile Hekimliği Birimleri ile Toplum Sağlığı Merkezleri Halk Sağlığı M üdürlüğü bünyesinde yer almaktadır. İlgi yazınız konusu Suriyeli misafirlere yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri talebiniz Halk Sağlığı M üdürlüğü’ne iletilmiştir. Halk Sağlığı M üdürlüğü’nün cevabi yazılarında Suriyeli misafirlere birinci basamak sağlık hizmetlerinin (poliklinik hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilite edici sağlık hizmetleri vb.) Toplum Sağlığı M erkezleri tarafından sunulduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili ihtiyaç duyulduğunda tarafınızla irtibata geçilecektir, hassasiyetiniz için teşekkür eder;

Bilgilerinizi rica ederim.

Torbalı Kaymakamlığı

Halkların Köprüsü Derneği adına Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem TERZİ’nin Kaymakamlığımıza sunmuş olduğu 15.01.2015 tarihli dilekçesi ve eki Halkların Köprüsü Derneği olarak 10.01.2015 tarihinde Torbalı ile Bayındır arasındaki yol üzerinde bir açık alanda çadırlara yerleşm iş, Suriye’den iç savaş nedeniyle göç etmiş olan insanlara, 10 hekim (dahiliye, cerrahi, halk sağlığı uzmanları, tıp öğrencileri), 4 çevirmenden oluşan sağlık ekibiyle yapmış oldukları sağlık taraması raporu yazımız ekinde gönderilmiştir. Söz konusu dilekçe ve eki raporda belirtilen İlçemizde çadır bölgesinde bulunan Suriyeli vatandaşların beslenm e, barınm a ve hijyen koşulları ile acil sağlık hizm etlerine erişilebilirliğinin sağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Comments are closed.