Çatışmasız Seçim Ortamı

7 Haziran 2015 günü yapılacak genel seçimler Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Genel seçimlere katılacak siyasi partilerin, oy kullanacak ya da kullanmayacak yurttaşların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, ancak çatışmasız bir seçim ortamının kurulması ve sürdürülmesi ile sağlanabilir. Seçime doğru gidilen süreçte bu zamana kadar yaşananlar, özellikle Ağrı olayları, iktidarın devlet aygıtını kullanarak belirli siyasi partileri hedef aldığını, kriminalize etmeye çalıştığını göstermektedir. Söz konusu çabaların ve provokasyonların boşa çıkarılması ve barışçıl bir seçim ortamının kurulması tarihsel bir sorumluluktur…

Bu nedenlerle Genel Seçimin tüm muhataplarına öncelikle ÇATIŞMASIZ SEÇİM ORTAMI diyoruz.

Comments are closed.