TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu

Rapor, 6 Nisan ‘15
Katılımcı sayısı: 16-18
Tarih: 4-5 Nisan 2015
Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Birinci Gün

1. ODSH kursunun tanıtımı, tanışma, kurs programı ayrıntılandırma konusunda girişi Dr. Kevser Vatansever yaptı.

2. Halkların Dayanışma Köprüsü Derneği çalışmalarını Dr. Cem Terzi anlattı. ‘Yerinden Edilen Suriyeliler’ başlıklı sunumuyla Dr. Zeynep Varol Suriyeli ‘misafir’lerin hangi koşullarda yaşadığını, karşılaştıkları sağlık problemlerini, kampların dışında yaşayanların sağlık merkezlerine ulaşımındaki güçlüklerini anlattı.

3. Olağandışı durumlar hakkında konuşurken kullanacağımız temel kavramları, karmaşık insani olağandışı durum tanımını, uluslar arası kurallar ( sığınma hakkı, sınır dışı edilmeme ilkesi, mülteci tanımı, Cenevre Konvansiyonları vb.), yasalar konusunda Dr. Kevser Vatansever sunumunu yaptı.

4. Dr. Kevser Vatansever tarafından ‘Olağandışı Durumlarda Etik’ sunumu başlığı altında öncelikle önem vermemiz gerekenin hasta otonomisi olduğu, deneyimi olmayan kişilerin afet bölgesine deneyim kazanma amacıyla gönderilmesinin hatalı olduğu vurgulandı. Etik olmayan durumlarla karşılaştığımızda; akut dönemde altında en az iki kişinin imzasının olduğu tutanakların tutulması, ileri dönemlerde ise TTB’ye durumla ilgili bildirim yapılabileceği belirtildi.

5. ‘Sağlık Durum Değerlendirmesi’ başlığı altında, olağandışı durumlarda hızlı değerlendirme ve raporlandırma grup çalışması yapıldı. TTB’nin ‘Olağandışı Durumlar için Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri’ temel alınarak yapılan bir çalışmaydı. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/odsh_ek.pdf)

6. ‘Risk Grupları’ndan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere olağandışı durumlarda nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda grup çalışması yapıldı. Çocuklar için mama, aşı gibi konuların; kadınlar için gebeliğin ve annelik döneminin, yalnız olmanın; yaşlılar ve engelliler için altyapının, gerekli tıbbi malzemenin sağlanmasının öncelikli olduğu konuşuldu. Çalışma kolaylaştırıcımız Dr. Meral Türk’tü.

7. Dr. Kevser Vatansever tarafından ‘Gıda, Beslenme ve Yardımların Organizasyonu’ sunumu yapıldı. TTB ve DSÖ’nün olağandışı durumda yardıma gidecek sağlık çalışanının temel ihtiyaç listesinden, uluslararası yardım renk kodlarının yardım tasnifindeki öneminden bahsedildi (yeşil: ilaç ve tıbbi malzeme mavi: giyecek kırmızı:yiyecek). (http://www.ttb.org.tr/odd/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=1)

İkinci Gün

1. ‘Olağandışı Durumlarda Ruhsal Travma’ konulu sunumu Dr. Halis Ulaş yaptı. Sunum travmaların evreleri, ilk yapılacaklar, çocuklar için yapılacaklar, ölüm haberi verme konularını içeriyordu. 2. ‘Olağandışı Durumlarda Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Yapan Hastalıklar’ konusunda Dr. Şafak Taner kolaylaştırıcılığında grup çalışmaları yapıldı. Kızamık, menenjit, polio aşılamalarının kamplardaki önemi, ne zaman şüphelenmemiz gerektiği, kitlesel aşılama hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde tartışıldı. Bu konuda yardımcı kaynak olarak hocamızın önerdiği: ‘Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuar Rehberi’. (http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/bh/bildirimi_zorunlu_hastaliklar/belge/bildirim_sistemi.pdf)

3. Son olarak ‘Olağandışı Durumlarda Çevre Koşulları’ sunumunu Dr. Ali Osman Karababa yaptı. Çevre düzenlemesinde öncelikli olarak yapmamız gerekenlerden, su temizliği ve günlük bireysel su ihtiyacından, suyun temizlenmesi için kullanılan sistemler, vektörlerle mücadele, GYA’daki yerleşimin nasıl olması gerektiği gibi birçok konudan bahsedildi. Hocamız tarafından önerilen rehber: TTB’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti. (http://www.ttb.org.tr/odd/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2)
4. Kurs değerlendirilmesi ve kapanış yapıldı.

Comments are closed.