1 Mayıs Çağrısı

Selam olsun emeğiyle geçinenlere,
Selam olsun Türk, Kürt, Arap, Suriyeli ve tüm milliyetlerden işçilere, emekçilere, yoksullara,
Selam olsun sendikal hak ve özgürlükleri için direnen işçilere,

1 MAYIS HALKLARIN TUTKALI, MÜCADELENİN DENİZ FENERİDİR!

Halkların Köprüsü Derneği;

  • Taşeronlaştırma yoluyla güvencesiz çalışmaya, hak gasplarına karşı,
  • Her gün yaşanan, çoğu ölümle sonuçlanan iş cinayetlerine ve patronlar lehine düzenlemelerle işçi sağlığı ve güvenliğini yok sayanlara karşı,
  • İşçilerin kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatı hakkının gasp edilmek istenmesine karşı,
  • Doğanın talanına, rant odaklı kentsel dönüşümlere karşı,
  • Dışa bağımlı enerji politikaları sonucu ülkenin nükleer santraller çöplüğüne dönüştürülmesine karşı,
  • Kadına yönelik şiddeti, tecavüzü, tacizi, cinayetleri fıtrat olarak kabul eden; ev içi emeği görünmez kılan, fabrikalarda düşük ücretle ve güvencesiz çalıştıran sermaye ve onun hükümeti AKP’ye karşı,
  • İçerde ve dışarda halklar ve mezhepler arasında düşmanlık ve savaşları kışkırtan politikalara karşı,
  • Savaşlar ve yoksulluk sonucu göç etmek zorunda kalan özellikle Suriyeli işçilerin kaçak ve ucuz işgücü olarak sendikasız, sigortasız, 12 saat ve güvencesiz çalıştırılmasına karşı,
  • 1 Mayıs 1977’de katledilen işçi kardeşlerimizin faillerini saklayanlara karşı

1 Mayıs’ta alanda olacağını duyuruyor ve herkesi;
İşçilerin Birliği ve Halkların Kardeşliği için,
İnsanca Çalışmak ve İnsanca Yaşamak için,
Savaş, Sömürü ve Kölelik Düzenine Karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırıyor!

Comments are closed.