Diş Taraması için İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne Başvuru 14/05/2015

İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne,
Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği olarak 09.05.2015 tarihinde Foça/Gerenköy bölgesinde
Suriye’den iç savaş nedeniyle göç etmiş, İzmir’e yerleşmiş, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmakta
olan insanlara ve ailelerine yapmış olduğumuz diş taramasında elde ettiğimiz bulgular ekteki raporda
belirtilmiştir.
Kısa erimli ve belirli bir bölgede yaptığımız taramada saptanan sorunların çok büyük bölümünün basit
dolgu ve çekim gibi komplike olmayan tedavi yöntemleri aracılığı çözümlenebilir nitelikte olduğu
görülmüştür. Öte yandan bu sorunlar aynı zamanda tedavileri geciktiği takdirde hem ağız-diş sağlığı
hem de genel sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Ulaşım sorunları
ve gerekli müdahalelerin kolay uygulanabilir olması dikkate alınarak yerinde bir hizmetin sağlanması
en uygun seçenek olacaktır. Öncelikle bu olanağın değerlendirilmesi, mümkün olmadığında ise bir
kamu kurumda ağız-diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması sorunun çözümünü sağlayacaktır.
Suriyeliler göç ile gelen hareketli ve sirkülasyon içinde olan ve kayıt sorunu bulunan bir nüfus olduğu
için sağlık hizmetinden yararlanması zor bir topluluğu temsil etmektedir. Ülkemizde birinci basamak
diş sağlığı hizmetlerine ulaşmakla ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktayken Suriyeli nüfus diş sağlığı
hizmetlerine ulaşmak açısından daha dezavantajlı bir topluluğu oluşturmaktadır.
Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği olarak Suriyelilerin diş sağlığını korumak ve geliştirmek
için erken aşamalarda alınacak önlemlerin ve tedavilerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu
düşünüyor, bu konuda İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile tarama ve müdahale aşamasında birlikte
çalışma yürütebileceğimizi belirtiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cem Terzi

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD İnciraltı İzmir

Ek: 1 adet Rapor

Comments are closed.