Halkların Köprüsü Derneği’nin Bebekleri!

AMİR BEBEK Torbalı çadırkent taramasında saptanan doğuştan kalp anomalisi olan Amir Bebek önce İzmir’de Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na yatırıldı. Anjio … Continue Reading →