İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İkinci Görüşme Raporu 14/01/2015

DOC olarak indirmek için tıklayın
PDF olarka indirmek için tıklayın


HALKLARIN KÖPRÜSÜ DERNEĞİ İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE 2. GÖRÜŞME RAPORU (14.1.2015)

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne, 23.12.2014 tarihinde Halkların Köprüsü Derneği Konak ilçesinde Agora Açıkhava Müzesi ve Agora Parkı Çevresindeki Bölgede 20.12.14 Tarihinde Yapılan Bölge ve Aile Tanılaması ve İhtiyaç Belirleme Çalışması’nı bir dizi (Sağlığın sosyal belirleyicileri bağlamında (beslenme, barınma, hijyen koşulları, eğitim düzeyi vb) Suriyelilerin sağlık durumları için kapsamlı bir müdahale gerekmektedir. Suriyeliler aile hekimine kayıtlı olmadıkları için bebek izlemi, gebe izlemi, 15-49 yaş kadın izlemi, kronik hastalık izlemi ve bulaşıcı hastalık izlemi hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Kimliği olmayan Suriyeliler kayıt dışı duruma düşmektedir. Kimliği olanlar ise aile hekimlerinin dinamik ve sirküle bir topluluk olan Suriyelileri takip açısından zor bulmaları sebebiyle bir aile hekimine kaydolmakta zorlanmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ve birinci basamak sağlık hizmetinin toplum sağlığı açısından önemi göz önüne alınarak Suriyeli nüfusun ivedilikle bu hizmetlere erişebilirliği sağlanmalıdır.) talepler içeren bir dilekçe ile vermiştik.

Konuyu takip etmek için istediğimiz randevu doğrultusunda 14.1.2015 tarihinde . İzmir İl Sağlık Müdürü ile yeniden görüşüldü(Cem Terzi). Bu görüşmede taleplerimizin ve raporumuzun İl Halk Sağlığı Müdürü’ne aktarıldığı, Suriyeli sığınmacılar için birinci basamak sağlık hizmetleri (özellikle aşışama) sunmak üzere Konak TSM üzerinden bir çalışma planlandığı ve Halkların Köprüsü Derneği ile de birlikte çalışabileceği özellikle tercüman desteği alınabileceği aktarıldı. Koordinasyon için görevlendirilmiş bulunan İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Ayhan İzzettinoğlu davet edilerek bizimle tanıştırıldı ve iletişim bilgileri karşılıklı edinildi.

Bir sonraki aşamanın İzzettinoğlu’nun derneğimizle temasa geçmesi olarak planlandı.

Dernek adına bu çalışmaya hazır olduğumuz tarafımca iletildi.

Görüşmenin sonunda Halkların Köprüsü Derneği’nin Torbalı ilçesinde Bölgede 10.01.2015 Tarihinde Yapılan Bölge ve Aile Tanılaması ve İhtiyaç Belirleme Çalışması sağlık müdürüne bir dizi (Torbalı ilçesi çadır bölgesinde beslenme, barınma ve hijyen koşulları için acilen yapılması gerekenler:

  1. Tuvalet ve banyo ihtiyacının sağlanması için merkezi bir yere bu özellikte konteyner yerleştirilmelidir.
  2. Su hijyeni için kuyu suyu klorlanmalıdır
  3. Çadır zeminine çözüm (hijyen ve ısınma için mat/sünger) getirilmesi gerekmektedir.
  4. Isınma sorunu çözülmelidir. Öncelikle elektirikli kalorifer, devrilince sönen tüplü soba gibi güvenli yöntemler tedarik edilmeye çalışılmalıdır.
  5. Gıda hijyeni sağlanmalıdır.
  6. Gıda ve kıyafet dağıtımında eşitsizliklerin giderilmelidir. Bu konudaki sorunu çözmek için merkezi bir yere bir malzemelerin konacağı bir çadırı sağlanmalı ve dağıtım ihtiyaca göre buradan yapılmalıdır.
  7. Atıkların muhafaza edilebileceği bir alan oluşturulmalı, çöp konteynırı tedarik edilmelidir. Atıkların su kaynağından derhal uzaklaştırılması gereklidir.
  8. Çocuklar için bir oyun çadırı kurulmalıdır.

Acil sağlık gereksinimleri:

1) Kronik hasta takip ve ilaç gereksiniminin karşılanması

2) Özellikle çocuklarda olmak üzere ÜSYE, ASYE, ishal tedavisi ve önceleyen koşulların düzeltilmesi

3) Gebe takibi

4) Bebek-çocuk izlemi) talepler içeren dilekçe eşiliğinde veridi ve durum kısaca aktarıldı.

İşleme konan rapor ve dilekçe ile ilgili çalışılacağı söylendi. Görüşme karşılıklı iyi dilekler ile sonlandı.

Cem Terzi

Comments are closed.