Halkların Köprüsü Derneği Muğla Toplantısı Raporu

 

11 Aralık 2015 tarihinde Muğla İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen
“Hukuki İdari ve İnsani Boyutlarıyla Sığınmacı Sorunu” başlıklı panele
Derneğimiz adına Başkan yardımcısı Yıldırım Şahin katılmıştır. Panelde
Derneğimizin tanıtımı yapılmış ve sahada yapılan çalışmalar hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca yine Derneğimizin sorunun nedenleri ve
çözümü konusundaki görüşleri paylaşılmıştır.

Comments are closed.