Suriyeli mülteciler kayıt dışılığa itiliyor

Ülkelerinhalklarin_koprusu_aciklamadeki Savaş Ortamı nedeniyle Ülkemize giriş yapmak zorunda kalan Suriyeli Mülteciler Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında İl göç idarelerine başvurmak suretiyle geçici koruma kimlik kartı ile söz konusu yönetmelikte bahsedilen sağlık, çalışma izni, eğitim, adli yardım vb haklardan faydalanabilmektedirler. Ancak şu anda özellikle İzmir’de ve diğer illerde de ortaya çıkan vahim tablo göstermektedir ki; Suriyeli Mültecilerin büyük çoğunluğu geçici kimlik kartı çıkaramamaktadır. Derneğimiz İzmir genelinde faaliyet yürüttüğü için İzmir’deki duruma ilişkin rakamlar şu şekildedir. İlimizde 300.000 Suriyeli Mültecinin yaşadığı bilinmektedir. Geçici Koruma Kimlik Sahibi Suriyeli mülteci sayısı ise resmi makamların verilerine göre 96.000 kişidir. Bu iki sayısal veri arasındaki uçurum, istatistiğin uzağında mültecilerin hayatlarının tam ortasındadır. Bu uçurumun kenarında temel insan haklarından yoksun kalan Suriyeli Mülteciler sorunlarına bizzat tanık olan bizler bu durumu kamuoyuna özellikle devlet yetkililerine duyurmak zorundayız.

Geçici Koruma Kimliği olmayan Suriyeli Bir Mülteci için sağlık hizmeti almak mümkün değildir. Öyle ki karnında bebeği ölmüş gebe Suriyeli bir kadın Manisa devlet hastanesi tarafından acil ve hayati bir durum olmasına rağmen kimliği olmadığı için acil servisten geri gönderilmiştir. Ertesi gün kanamayla hayati tehlikesi başlayan mülteci kadın son andaki müdahale ile kurtarılabilmiştir.

Geçici Koruma Kimliği olmayan Suriyeli Mülteci bir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmakta ilköğretimden ileri aşamaya kadar okullara kayıt yaptıramamaktadır. Hatta geçici koruma kimliğini başka bir ilde kayıt yaptırarak almış daha sonra başka bir ilde yaşamaya başlayan Suriyeli Mülteci çocuğun okula kaydı sırf bu nedenle yapılmamaktadır.

Çalışma İznine başvuru için ise bu konuda bakanlıkça çıkarılan yönetmeliğe göre geçici koruma kimlik kartı edindikten sonra 6 ay ikamet etmek şartı ile çalışma izni çıkartabilmekte ve çalışabilmektedir. Bu gereklilikten hareketle yukardaki sayılardan Kayıt dışı ve güvencesiz çalışan Suriyeli Mülteci sayısına da ulaşabilmekteyiz. Bu kayıt dışı çalışma ortamında İş cinayetlerine dönüşen ve üstü örtülen iş kazaları, organ kaybı yaşayan ve hatta hayatını kaybeden Suriyeli mülteci işçiler olduğunu biliyoruz. Devlet yetkilileri de bilsin ve harekete geçsin.

Suriyeli Mültecilere kapıları açmak ve onlara haklarını bahşetmekle övünen iktidar, bu kayıt dışılık durumuna bir çözüm bulmak zorundadır. Aksi halde Suriyeli Mültecilere geçici koruma kimliği verilmemesini ne idari personel yetersizliği ne de ülkedeki güvenlik sorunu ile açıklayamaz. Bu durum Aziz Nesin’in ‘’Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’’ adlı eserini akla getirmektedir. Bir tarafta en temel insan haklarından yoksun Suriyeli Mülteciler yaşarken/yaşamazken diğer tarafta bizler yaşamaya devam edemeyiz.

Comments are closed.