Halkların Köprüsü Derneği Avrupa PHM Londra Toplantısına Katılım Raporu 10 Ekim 2016

a777cd93-cc6e-42e9-923c-e5327d86b965Halkların Sağlığı Hareketi (PHM) 7-9 Ekim 2016 tarihinde Londra’daki toplantısının bir gününü Mültecilerin Sağlık Sorunları’na ayırmış ve Türkiye’deki durumu anlatmak üzere dernek başkanı Prof. Cem Terzi’yi davet etmiştir. Dr. Terzi 8 Ekim’de dernek çalışmalarından oluşan raporu sunmuştur. Dr. Terzi, Toplantıda Avrupa PHM grubuna Avrupa ülkelerinin mülteci kabul etmesini talep eden bir mektubun başbakan ve devlet başkanlarına yazılması için teklif sunmuş ve teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Comments are closed.