Halkların Köprüsü Derneği Akdeniz Ülkeleri Mültecilerle Dayanışma Etkinliği (SOLIMED) Raporu

solimed25-27 Kasım 2016 tarihlerinde Valensiya’da gerçekleşen SOLIMED buluşmasına derneğimiz adına katılım sağlanmıştır. Etkinlik Sosyalist Parti yönetimindeki Valensiya Belediyesi, PODEMOS, Avrupa Solu/ Nordik Yeşiller Sol grubu tarafından organize edilmiş olup 17 ülkeden Akdeniz ile ilişkili belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin,  aktivistlerin, gazetecilerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Buluşma sürecinde konferanslar, çalıştaylar, kültürel etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Buluşmada öne çıkan anahtar noktalardan ilki Avrupa otoritelerinin tanımladığı mülteci kriziyle ‘baş etme’ yönteminin Akdeniz’i bir mülteci mezarlığına çevirdiği ve bu insan kıyımını önlemek için adım atmayan herkesin bu suça ortak olduğu yönünde olmuştur. Toplantıda sıkça dile getirilen diğer bir nokta ise Almanya-Türkiye arasında imzalanan geri gönderme anlaşması ile 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme’nin  ihlal edilmesi olmuştur. Bu anlaşma ile mültecilerin sınıflandırılmaya tabi tutulmasının sorunu çözmekten ziyade derinleştireceği vurgulanmıştır. Bu tutuma karşı sadece savaştan kaçanların değil kendi ülkesinde ekonomik -kültürel-siyasal herhangi bir sebepten dolayı geleceği ile ilgili kaygı duyan her göçmenin ‘mülteci’ statüsüne alınması için mücadele edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Çözüm önerileri başlığında yapılan somut öneriler ise  daha çok açık kapı politikası izleyen mülteci şehirleri oluşturmak yönünde olmuştur. Bu bağlamda ortak hareket noktasının temel insan hakları zemininde olması gerektiği vurgulanmıştır. Valensiya Belediyesi hali hazırda açık kapı politikası izleyen bir belediye olduğu için sivil toplum örgütleri ile eşgüdümlü çalışmalarını bir model olarak sunmuştur. Bu olumlu örnekten hareketle Avrupa’da aktivistlerin önünü çektiği  mülteci dostu, antifaşist, eşitlikçi şehirlerin sayısının artmasının Avrupa otoritelerinin soruna yaklaşımını değiştirebileceği de tartışılmıştır.

Derneğimiz adına katılım sağlanan, göçmenlerin sosyoekonomik, politik, sosyokültürel geçiş-entegre olma- dahil olma süreçlerinin tartışıldığı çalıştay oturumunda Türkiye’de Suriyelilerin konumu ve derneğimizin amaçları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca çalıştayın ‘entegrasyon’ tanımlamasına derneğimiz adına itiraz edilmiş, ‘birlikte yaşamayı öğrenmek’ olarak yeni bir dil ve zihniyete ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Derneğimiz mültecilere projelerle yardım etmenin nihai çözümü sağlamayacağını bildirmiştir. Çözüm önerimiz ücretsiz, eşit, anadilinde sağlık ve eğitim hakkı, barınma hakkı, güvenli ulaşım hakkı gibi temel insan haklarının mültecilerin sığındığı devletler tarafından koşulsuz sağlanması gerektiği olmuştur. Derneğimizin çözüm yolunun yardımseverlikten değil dayanışma ve mültecilerle birlikte politika yapmaktan geçtiğine inandığı belirtilmiştir.

Comments are closed.