Halkların Köprüsü Derneği PMAC 2017 Katılım Raporu 1 Şubat 2017

89257398-ec6e-40f0-8388-1bdb7a3cc67eDünya Sağlık Örgütü ve diğer 17 uluslararası sağlık kuruluşunun katkıları ile gerçekleştirilen, küresel sağlık sorunları ve çözümlerinin konuşulduğu Prince Mahidol Award Conference (PMAC), Bangkok (Tayland)’da gerçekleştirildi. Dünya’nın pek çok ülkesinden sağlık politikaları alanında çalışan 900 kişinin katıldığı PMAC 2017’de Prof. Cem Terzi, Halkların Köprüsü Derneği’nin mülteci sorununa bakışını ‘’ It is not a refugee crisis, It is a secret war against refugees’’ (Bu bir mülteci krizi değil, mültecilere karşı yürütülen gizli bir savaş ) isimli konuşması ile aktardı.
Terzi, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere Avrupa Birliği (AB)’nin ve pek çok ülkenin mültecilere yönelik politikalarını örneklerle eleştirildiği konuşmasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın 7 müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik getirdiği seyahat yasağını kınayarak, mültecilere karşı yürütülen düşmanca politikaların yeni bir örneği ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Mültecilerin sağlık sorunlarını mülteci sorununa yol açan dünya politikaları konuşulmadan ele alınamayacağını belirten Terzi, bugün 65 milyon’dan fazla insanın savaşlar, yoksulluk, iklim değişikliği ve neoliberal politikalar nedeniyle zorla yerinden edindirildiğini vurguladı. Suriye, Yemen ve Libya’da süren savaşların mülteci sayısında çok ciddi bir artışa yol açtığını, varsıl Batı ülkelerinin göç ve mülteci karşıtı politikaları yüzünden mültecilerin %86’sının Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya ve Ürdün gibi gelişmekte olan ülkelerde ve çok zor koşullar altında olduğunu belirtti. Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon mülteci ile dünyadaki en çok mülteci barındıran ülke olduğunu belirten Terzi, Türkiye’nin bu insanlara hala mülteci statüsü vermemesini eleştirdi. Dünyanın mülteci sorununa sivil toplum kuruluşları aracığı ile ‘’yardımseverlik’’ anlayışı ile yaklaşmasının konunun ciddiyeti ile bağdaşmadığı ve sorunun üzerinin örtüldüğü, dünya kamuoyunun uyutulduğu belirtildi. Konuşma, egemen devletlerin savaş ve mültecilere yönelik düşmanca politikaları ile yüzleşilmeden mülteci sorunu ile gerçek bir ilişki kurulamayacağının vurgulanması ile bitti.

Konferans’ın Sonuç Bildirgesi’nin sunulduğu Kapanış Oturumu’nda yeniden söz alan Terzi, PMAC 2017 Sonuç Bildirgesi’nin mültecilerle ilgili kısmının gerçeklerle bağlantısının zayıf olduğu yönünde eleştiride bulundu.

Comments are closed.