Halkların Köprüsü Kadın Komisyonu Bir Kadın Bir Hikaye Etkinlik Raporu

e4b56750-c2a7-447e-a1db-81b53cec0a2c11 Mart 2017 Cumartesi günü, biri çevirmen 12 Suriyeli kadın konuğumuzla derneğimizde buluştuk. Evlerde hazırlanan envai çeşit yiyeceği sohbetimize katık ederek gerçekleştirdiğimiz buluşma, saat 14′ ten 17.30 a kadar sürdü. Sohbetimizin konusu “kurucu özne olarak kadın” genel başlığı altında “bir kadın birçok hikaye”ye dönüştü.
Konuklarımız arasında Suriyeli Arap, Kürt ve Türkmen kadınlar ve en küçüğü 10 günlük dört çocuk vardı.Mülteci dostlarımızla savaş öncesi Suriye’deki yaşamlarını, mülteci olarak yaşamanın zorluklarını, kendilerine yönelik önyargıları, kaygılarını, dertlerini, acılarını konuştuk. Onlar konuştukça hafifledi; biz dinledikçe ağırlaştık… Yükümüz şimdi daha da ağır. Çünkü artık onları adlarıyla, hikayeleriyle, özlemleriyle, kaygılarıyla vd. birer kişi olarak tanımaya, arkadaş olmaya başladık…
Foça Barış Kadınlarından üç arkadaşın da katıldığı buluşmada toplam 35 kadındık ve üç köprü erkeğinin bizim için yaptıkları yiyecekler de dahil olmak üzere her bir katkı çok kıymetliydi.
Çevirmenlerimiz sayesinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe yapılan konuşmalar, konuklarımızın izniyle kayda alındı. Konuşmalar, Gule ve kuracağı ekip tarafından bir sonraki buluşmadan önce deşifre edilerek dosyalanacak. Kadın komisyonu, bu ilk toplantıyı değerlendirerek ikinci toplantının gününü belirleyecek.

Comments are closed.