Halkların Köprüsü Derneği Heinrich Böll Stiftung Vakfı ile Görüşme Raporu 10.5.2017

kopru_logoHeinrich Böll Stiftung Vakfı tarafından gelen görüşme talebi ile ülke direktörü Kristian Brakel ve proje koordinatörü Bahar Şahin Fırat ile dernek başkanı Cem Terzi görüştü. Görüşme İzmir’de gerçekleşti ve 1.5 saat sürdü.

Vakıf direktörü Brakel görüşmenin amacını mülteci sorunlarını öğrenmek ve bu alanda çalışan STK’lara proje bazlı yardım temin etmek olduğunu belirtti.
Terzi, Halkların Köprüsü Derneği’nin devletlerden, kurum ve kuruluşlardan yardım kabul etmediğini, proje temelli çalışma yapmadığını ve bu ilkelerin nedenlerini aktardı.

Halkların Köprüsü Derneği’nin temel ilkelerde buluşmak kaydıyla mültecilerin yararına işler yapmak isteyen diğer STKlar ile birlikte çalışmaktan geri durmadığı, daha önceki örnekleri ile anlatıldı.

Bu bağlamda Heinrich Böll Stiftung Vakfı’nın mülteci sorununda AB ve Almanya’nın sorumluluğu konusunda eleştirel bir tutumu olup olmadığı sorusuna Vakıf direktörü ”olmadığı” şeklinde yanıt verdi. Vakfın içinde her görüşten insanlar olduğu ve bu tip tutumlar almadıklarını belirtti.
İkinci olarak doğrudan mültecilerle temas edecek bir çalışma yapıp yapmayacakları soruldu. Bu da ”hayır” olarak yanıtlandı. Vakfın doğrudan insani yardım yapmadığını, alandaki STKlara destek vereceklerini belirtti.

Terzi, Halkların Köprüsü Derneği’nin böyle bir ilişkiye girmeyeceğini belirtti.
Bu aşamadan sonra derneğin çalışmaları ve tesbitleri aktarıldı, görüşme karşılıklı iyi dileklerle sonlandırıldı.

Comments are closed.