Halkların Köprüsü Derneği Yard. Doç. Dr. Hanifi Kurt’un Konferans Raporu 24.5.2017

 

11Sayın Kurt, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da, dernek binamızda, ”Medyada Nefret Söylemi” konulu bir konferans verdi. Nefret söylemi ve nefret suçunun tanımları ve çeşitleri üzerinde ayrıntılı bilgilerden sonra, yeni medya denen sosyal medya ve ana akım medyanın nefret söylemindeki yeri, tarihsel kökleri üzerinde duruldu. Konferansın son bölümünde medyadaki güncel örnekler incelendi.
Dernek gönüllülerinin katkı ve soruları ile Türkiye’deki azınlıklara, göçmenlere ve ötekileştirilmiş kesimlere karşı nefret söylemi ile nasıl mücadele edileceği tartışıldı.

Sayın Yard.Doç.Dr.Hanifi Kurt’a çok teşekkür ediyoruz.

Comments are closed.