Barış İsteyen Akademisyenlerin Yanıbaşındayız!

Kamusal dostluk şiarıyla yola çıkan ve halklar arasında dayanışma köprüleri kurmak için faaliyet gösteren Halkların Köprüsü Derneği olarak, barış talep eden ve barışın bir an önce gerçekleşmesi için harekete geçen Barış İmzacısı Akademisyenlerin yanında olduğumuzu, 2016 yılında KHK ile ilk ihraçlar başladığında kamuoyu ile paylaşmıştık. 701 sayılı son ihraç KHK’sı ile aralarında dernek başkanımız Prof. Dr. Cem Terzi’nin de olduğu, çoğu derneğimizin üyesi veya gönüllüsü olan 18 barış imzacısı daha haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştir.

Bu vesileyle Dernek başkanımız Prof. Dr. Cem Terzi ve diğer bütün barış akademisyenleri ile gurur duyduğumuzu, onların hayat verdiği değerleri, onların yanı başında ve arkasında durarak savunmaya devam edeceğimizi bildirir; barışın, halklar ve yurttaşlar arasında kamusal dostluk tesis edilebilmesinin ön koşulu olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü barış, yaşama hakkından iltica hakkına kadar bütün insan haklarının kendisi ile güvence altına alınabileceği yegâne insanlık durumudur.
Barış Akademisyenleri dostumuz ve onurumuzdur.

Comments are closed.