Genel Kurul İlanı

KARAR TARİHİ :12.12.2018

KARAR NO :

Dernek yönetim kurulumuz, Dernek Başkanı  Prof.Dr. Mustafa Cem Terzi ‘ nİn başkanlığında toplanarak;

Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısının 31.12.2018 tarihinde, saat: 10.00 dA

Alsancak Mah. 1439 sokak no: 9/1 Konak-İzmir  adresinde

aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde

28/01/2019 tarihinde adres bildirilmediği takdirde ;yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, Yapılacak genel kurul toplantısı

için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin en az 15 gün önceden (gazete ilanı, yazılı bildirim,

elektronik posta, sms ile, internet sitesi ve mahalli yayın araçlarından bir veya birkaçı ile) toplantıya

çağrılmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama,

2) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

3) Yönetim kurulu başkanının konuşma,

4) Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının okunması ve ibraya sunulması ,

5)  Tüzük  değişikliği (Yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili)

6) Yönetim ve Denetim kuruluna üyelerin seçimi .

7) Dilek ve temenniler,

8) Kapanış

HALKLARARASI DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Comments are closed.