Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı

KARAR TARİHİ :19.08.2019

KARAR NO : 2019/19

Dernek Yönetim Kurulumuz, 19.08.2019 tarihinde,  dernek başkanı Doğan Emrah Zıraman başkanlığında dernek binasında toplanarak olağan üstü genel kurur yapma kararı almıştır.  Olağanüstü genel kurulu 07.09.2019 tarihinde saat 10:00’da aşağıda gündem doğrultusunda dernek binamızda çoğunluk sağlanamaması durumunda 15.09.2019 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde saat 10:00’da yine aynı günmdemle yapılacaktır. Yapılacak genel kurul toplantısı için genel kurul üyeleri en az 15 gün önceden (gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta, sms ile, internet sitesi ve mahalli yayın araçlarından bir veya birkaçı ile) toplantıya çağrılacaktır.

GÜNDEM:

1) Açılış ve Yoklama

1-Açılış
2- Yoklama
3-Divan belirlenmesi.
4- Katılan üyelerinin varsa gündem önerilerini divana sunması. Sunulan gündem önerilerine göre gündem sıralamasının yenilenmesi. Gündem önerisi yoksa mevcut gündem sırası ile devam edilmesi.
5-Faaliyet Raporunun okunması; Denetim Kurulu raporunun okunması; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibrazı.
6- “Engellilere” yönelik tüzük değişikliği
7- Organların seçimi.
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği

Yönetim Kurulu

Comments are closed.