İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Görüşme Talebi

Kadifekale’deki sığınmacıların koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin yanı sıra gereken durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerinin sağlanması için İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’yle yapacağımız görüşmeye ilişkin dilekçemiz. … Continue Reading →

Kadifekale Bölgesi Tarama 16/05/2015

Konak ilçesinde Kadifekale Bölgesinde 16.05.2015 Tarihinde Yapılan Bölge ve Aile Tanılaması ve İhtiyaç Belirleme Çalışması Raporu A- Bölgenin fiziki yapısı 1-Yol yapısı, ulaşım koşulları, yerleşim özellikleri: Bölgede İzmir’e göç etmek … Continue Reading →